top of page

Inkomstenbelasting

Over uw inkomsten moet u belasting betalen. Het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Een korte uitleg.

 

De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

Box 1

In box 1 betaalt u belasting en premies voor de volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn de AOW, Anw en de Wlz (Wet langdurige zorg). U betaalt dit over werk en inkomen. Hieronder vallen:

  • loon

  • winst uit een onderneming

  • resultaat uit overige werkzaamheden

  • periodieke uitkeringen

  • inkomsten uit een eigen woning

Vanaf de AOW-leeftijd gelden andere percentages. U betaalt dan namelijk geen premie meer voor de AOW. Het percentage in de eerste schijf is dan 8,90 procent en het percentage in de tweede schijf is 13,20 procent, derde schijf 40,85 en vierde schijf 51,95%.

 

U betaalt alleen belasting over het belastbaar inkomen. Op uw jaaropgave staat uw loon voor loonheffing. Van het belastbaar loon kunt u bepaalde bedragen aftrekken, bijvoorbeeld hypotheekrente, studiekosten of hoge ziektekosten. Het belastbaar loon minus alle aftrekposten is uw belastbaar inkomen. Hier betaalt u belasting en sociale premies over volgens de percentages van de schijven.

 

Het totale bedrag aan belastingen wordt verminderd met heffingskortingen. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Afhankelijk van uw situatie (bijvoorbeeld u heeft wel of geen werk, partner of kinderen) heeft u recht op één of meerdere andere heffingskortingen.

Box 2

U betaalt belasting in Box 2 als u inkomen heeft uit een  aanmerkelijk belang. Dat is een inkomen uit een NV of een BV waar u een belang in heeft van meer dan 5 procent.

Dit is iets anders dan aandelen. De kans dat u hier mee te maken heeft is klein.

Box 3

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Dit is uw spaargeld bij de bank, maar ook beleggingen in de vorm van aandelen of obligaties. Over de eerste 30.000 euro betaalt u geen belasting. Voor echtparen geldt het dubbele: 60.000 euro. Boven dit bedrag gaat men er vanuit dat u een bepaald percentage aan ‘rendement’ ontvangt. Dit rendement is een percentage dat hoger is naarmate het vermogen hoger is. Dit is bijvoorbeeld rente over uw spaartegoed en wordt gezien als inkomsten uit vermogen. 

bottom of page